Welkom bij Tijdverschijnselen

In de nieuwe tijd, waarin de mens zich werkelijk ontwikkelt tot individu en zich vrij maakt van familieverbanden, kerk en tradities, maar waar het antwoord op de vraag “Wie ben ik” nu volledig in zichzelf gevonden dient te worden. Op deze pagina’s zullen in aanzet enkele hulpmiddelen gepresenteerd gaan worden die kunnen bijdragen tot het verkrijgen van meer inzicht in de eigen persoonlijkheid en de ontwikkeling ervan, tevens worden enkele handreikingen geboden met betrekking tot zelfhulp. Verder is er aandacht voor zingeving en gaan we nader in op de tijdsgeest.