Pinksteren 2022

Met Pinksteren vieren we de eenwording van de mensheid en leren we open te staan voor de impuls om boven ras, geloof en taal uit te stijgen. Dat is het ontvangen van de Heilige Geest. Opdat we elkaar leren begrijpen en werkelijk mens kunnen worden.

Deze menswording is echter geen passief proces. We moeten dat actief willen. Daarvoor hoeft niemand zijn afkomst of geloof te verloochenen, maar zou iedereen slechts de gedachte in het bewustzijn op moeten nemen dat we allemaal één zijn. We hoeven elkaar dan niet meer naar het leven te staan en zal er vrede zijn.

De kracht van de gedachte moet niet onderschat worden. De gedachte van het Oekraïense volk en vele anderen dat hen een groot onrecht wordt aangedaan is naar mijn idee de grootste kracht die hen de moed geeft zo lang stand te houden. Hoeveel kracht zal er dan uitgaan van een hele mensheid die wil dat we één worden. Wereldvrede is dan direct een feit.

Het streven naar persoonlijke verlichting is goed, maar naar mijn idee kan werkelijke verlichting pas worden bereikt als we dat als mensheid bereiken.