Beginselen van de Astrologie

Probeer de mens voor te stellen als een verzameling eigenschappen, talenten en strevingen. Door de ordening in deze verzameling te zien kan de individuele mens tot leven komen. Het is de ordening die van mens tot mens verschilt. Astrologie kan een hulpmiddel zijn om deze ordening zichtbaar te maken door middel van een horoscoop. Om dit te bereiken wordt er in de horoscopie gewerkt met tenminste tien planeten in twaalf huizen, verdeeld over driehonderdzestig graden dierenriem (30o per sterrenbeeld). De planeten in de horoscoop staan voor de eigenschappen die ieder mens bezit. De huizen geven aan op welk levensgebied deze eigenschappen zich richten. Het sterrenbeeld, of teken van de dierenriem waarin dit plaats vindt tenslotte, geeft kleur aan de manier waarop dit geschiedt. De eigenschap denken kan zich bij de één voornamelijk richten op zichzelf, terwijl een ander zijn denken richt op de partner, of op de kinderen, of op het beroep, enzovoort. Ditzelfde denken zal bij de één altijd zakelijk zijn, bij een ander altijd vol gevoel, bij een derde misschien zelfs bijna religieus. Andersom kan een horoscoop vertellen hoe iemand bijvoorbeeld met de partner, zijn kinderen, zijn beroep omgaat, of wat voor partner, kinderen, of beroep zijn deel zullen worden. Met andere woorden, gaat iemand denkend, voelend, of hoe dan ook met deze zaken om. In een horoscoop worden tevens de onderlinge relaties van de onderscheiden eigenschappen duidelijk. Hoe staat het denken ten opzichte van de daadkracht, of ten opzichte van het vermogen tot liefhebben. Dit worden aspecten genoemd.In figuur 1 zien we een afbeelding van een horoscoop waarvan de buitenste rand verdeeld is in de 12 tekens van de dierenriem, de getallen 1 tot en met 12 in de middelste rand verwijzen naar de huizen in deze horoscoop, de ascendant (Asc) voor het eerste huis en midhemel (MC) voor het tiende huis zijn extra geaccentueerd. In de middelste rand zijn tevens de symbolen voor zon, maan en planeten afgebeeld. In de binnenste cirkel tenslotte zijn de aspecten getekend.

Figuur 1.

Om na te gaan welk symbool bij welk sterrenbeeld hoort kunt u schema 3 bij de sterrenbeelden raadplegen.Hieronder alvast de planeetglyphen met de bijbehorende namen:

   zon

 

 

 maan

 mercurius

 venus

 mars

 

 jupiter

 

 saturnus

 uranus

 

 neptunus

 

 pluto