Uzelf genezen

d.m.v. elementkrachten en edelstenen

Elementkrachten

In schema 1 onder menstypen vindt u de belangrijkste aanwendingen van elementkrachten. Het behoeft geen betoog dat er een heilzame werking uitgaat van de elementen en dat deze werking doordringt in het onbewuste: bedenk maar eens hoe uw hele wezen opknapt als u na een lange sombere winter voor het eerst de zon weer op uw lijf voelt. Spreekt een elementkracht u bijzonder aan, dan moet u dat zeker beproeven. Bedenk voor uzelf een plan waardoor het gekozen element een tijd lang een centrale rol in uw leven gaat spelen. Wanneer u vindt dat u zou moeten gaan zwemmen, moet u er voor zorgen dat u tenminste een half jaar lang drie maal per week kunt gaan zwemmen. Wanneer tuinieren meer iets voor u is geldt evenzo dat dit serieus aangepakt moet worden. Zo een tijdlang een elementkracht beproeven zult u als weldadig ervaren en zo kunt u afwisselend alle elementen in uw leven halen. Het meest intens echter zult u het effect ervaren wanneer u gaat werken met een element waar u moeite mee heeft. Dit kan uw leven veranderen, doordat u nu die eigenschappen in uzelf leert accepteren waarvan u wenste ze niet te bezitten, of eigenschappen waarvan u zich niet bewust was ze te bezitten, maar waar u desondanks door belemmerd werd.Een andere manier om tot een keuze te komen in het aanwenden van elementkrachten is te kijken naar het element waarin de planeet Jupiter staat in uw geboortehoroscoop. Jupiter als de genezende kracht in ons zelf geeft aan welke ons genezende element is. Zodoende leren we of een therapie met edelstenen (aarde) zinvol is, of dat we juist voor aromatherapie (lucht) moeten kiezen.Ook d.m.v. onze voeding komen de elementen tot ons: de delen van de plant die wij eten welke in de grond zijn gegroeid, staan voor het element aarde, bladgroenten staan voor het element water, vruchten en zaden voor het element vuur en bloemen voor lucht.

Kleurentherapie

Als voorbereiding op een therapie met edelstenen hier eerst iets over kleuren. Kleuren gaan dieper dan de elementen en we werken met de zeven kleuren van het spectrum. Zie ook het hoofdstuk menstypen naar drieledigheid. Bij de keuze van de kleur waarmee we aan de slag willen geldt hetzelfde als voor de elementen, zowel de kleur die u het meest aantrekt als de kleur die u het minst aantrekt zal werkzaam zijn. Afhankelijk van uw genezende element kunt u op vier manieren kleur in uw lichaam brengen.Voor het element aarde gebruikt u de edelstenen, daarover later meer.Voor het element water kunt u kleur in water brengen door een glas aan de buitenzijde te bekleden met gekleurd vloeipapier, het glas te vullen met water en dit enige tijd in het daglicht te laten staan. Het dan van kleur vervulde water kunt u opdrinken, maar u kunt het ook op de huid brengen.Voor het element vuur kunt u een raam beplakken met gekleurd vloeipapier en u zo laten beschijnen door het gekleurde licht. Ook kunt u kleur opnemen door licht te laten weerkaatsen door een flanellen doek in de gewenste kleur die u aan de muur kunt hangen. Een derde mogelijkheid is kleding te dragen in een bepaalde kleur.Voor het element lucht doet u ademhalingsoefeningen, in de buitenlucht, of voor het open raam, terwijl u zich concentreert op de kleur die u wilt toepassen. U ademt in door de neus, houdt de adem vast, om vervolgens uit te ademen door de mond. Voor elk van de drie stappen neemt u zeven tellen. Om u beter te concentreren op de kleur kunt u een voorwerp in die kleur in uw handen nemen.

Edelstenen

De eerste manier waarop edelstenen toegepast kunnen worden is de stenen te dragen, aan een ketting, of vastgemaakt aan hemdje o.i.d. Voor de tweede manier gebruiken we wat grotere stukken van de steen, om regelmatig in onze handen te nemen, of er naar te kijken en mee te mediteren.

Kleuren en edelstenen

Rood: Jaspis
Oranje: Carneool
Geel: Citrien
Groen: Smaragd
Blauw Topaas
Donker Blauw: Saffier
Paars: Amethyst

Andere kleuren mogen ook gebruikt worden, omdat ze mooi gevonden worden, of, als u weet waarom, kunt u ook een kleur steen gebruiken die u juist niet mooi vindt. U kent het principe onderhand.

Principes achter ziekte en onbehagen

Zonder een verhandeling te willen geven over allerlei ziektebeelden moeten we ons voorstellen dat veel ziekten en gevoelens van onbehagen het gevolg zijn van een stoornis in het samenspel van de systemen van de drieledige mens. Zie het hoofdstuk menstypen. Een van de systemen is gaan overheersen. Teneinde nu een overheersend systeem enig tegenwicht te bieden, kan men de andere systemen willen versterken. Zo komt men op drie richtingen waarin een behandeling zich kan bewegen.

1. Versterken van het wilsgebied, de beweging is naar beneden gericht, inademend.
2. Versterken van de denkpool, de beweging is naar boven gericht, uitademend.
3. Versterken van het middengebied, het evenwicht.

Ik geef hier drie edelstenen die men kan aanwenden om bovenstaande processen te ondersteunen:

1. Rode Jaspis – Sterkt de wil.
2. Amethyst – Wekt op tot het denken aan een doel dat buiten ons ligt.
3. Smaragd – Werkt kalmerend en brengt evenwicht.