Aan een stervende

Stel je eens voor dat we hier op aarde zijn met een doel, stel je dat eens voor. Stel jezelf dan eens voor in een groot verhaal over goed en kwaad. Zo’n verhaal waar enkele personages een hoofdrol vervullen, maar met heel veel bijrollen. Rollen die slechts zijdelings betrokken zijn, die op het oog slechts een kleine taak te vervullen hebben in het verhaal, maar wel een taak die het verschil kan maken of het verhaal gaat slagen of niet. Stel je eens voor dat wij dat zijn in die bijrol. Stel je ook eens voor dat alle mensen een rol hebben in dit verhaal. Alle mensen die nu leven, alle mensen die gestorven zijn en alle mensen die nog geboren moeten worden. En stel je dan eens voor dat je zelfs de vrije keus hebt om voor of tegen het verhaal te zijn.

Ik stel me voor dat wij samen aan het werk zijn om het verhaal te laten slagen, zonder dat ik hoef te weten wat jouw taak is, zonder dat jij hoeft te weten wat mijn taak is. We hoeven elkaar niet eens tegen te komen om te weten dat wij bij elkaar horen. Zo voel ik me nooit alleen.

In ons verhaal is iedereen op reis naar hetzelfde onbekende land. Een land dat iedereen op eigen kracht moet zien te bereiken. We gaan te voet door een kaal en leeg landschap. Maanden en maanden zijn wij onderweg. We moeten pijn lijden, koude en hitte doorstaan. Wij hebben honger en dorst. Vaak kunnen we simpelweg niet verder. En we gaan de meeste tijd alleen. Slechts een enkele keer zien we in de verte een medereiziger en nog zeldzamer zijn de momenten die je werkelijk samen bent met een ander. Iemand die je overeind helpt als je gevallen bent of iemand die jij overeind helpt. Dan zijn er nog de krachten die helemaal niet willen dat wij dit land bereiken, mensen die tegen de queeste zijn en alles in het werk stellen om ons te laten falen.

Waarom deze reis?

Wij willen “Het Land” bereiken.

Hoe weten we dat “Het Land” daar zal zijn?

De hoofdpersonen in ons verhaal, Boeddha, Christus, Mohammed en anderen hebben ons erover verteld.

Wat wil het verhaal?

Dat iedereen “Het Land” zal bereiken.

Wat is de beloning?

De voldoening wanneer iedereen “Het Land” bereikt heeft en een hoofdrol in het volgende verhaal.

Voor Gerda (* 20-07-1951 † 30-03-2011)