Werken aan de eigen biografie

Een opdracht die uit zou moeten groeien tot liefhebberij. We gaan de gebeurtenissen die plaats vinden in ons leven allereerst op een overzichtelijke manier aan het papier toevertrouwen.

Schema 4

jaar Gebeurtenissen Gevoelens jaar Gebeurtenissen Gevoelens
0 42
7 35
14 28
21 21

Als u ouder bent dan 42 jaar plaatst u er nog een drietal kolommen naast.De tijdsbalk van 42 t/m 63 wordt in dezelfde richting geplaatst als die van 21 t/m 42, van onder naar boven. U ziet dat bij de opbouw van het levensverhaal gewerkt wordt met perioden van 7 jaar. In de loop van dit hoofdstuk komen we hier nog mee te werken.Bij het neerschrijven van uw levensverhaal kunt u speciaal ook aandacht besteden aan de volgende zaken:

Uw eerste herinnering.
Religieuze belevingen.
Uw verbondenheid met uw vader en moeder en eventuele broers en zusters in de verschillende perioden.

In de kolom voor de gevoelens beschrijft u het algemene gevoel dat u had in de desbetreffende 7-jaarsperiode.Zo gedaan hebbende zien we ons leven voor ons, onderverdeeld in drie fasen: in de fase tot 21 jaar vindt de voorbereiding plaats op ons leven, het mens worden. Hier vindt de ontwikkeling plaats van ons lichaam. Deze fase is er een van ontvangen.In de fase van 21 t/m 42 vindt de ontwikkeling plaats van onze ziel. Tijdens al onze ontmoetingen met andere mensen hebben wij de mogelijkheid onszelf te vinden en verliezen wij onze scherpe kanten.In de fase van 42 t/m 63 kan onze geest tot ontwikkeling komen. Dit is een fase waarin wij kunnen geven.

Spiegelingen

In het schema van ons levensverhaal staan de drie onderscheiden fasen naast elkaar en dit is niet toevallig gekozen. Wij kunnen namelijk bepaalde spiegelingen waarnemen in het totale schema.Wanneer we vanuit een gebeurtenis of ontwikkeling die plaats had in de fase tot 21 jaar een lijn trekken naar rechts komen we eerst bij de spiegeling in de psyche, de fase van 21 t/m 42. Trekken we de lijn verder naar rechts dan komen wij aan in de fase van 42 t/m 63, bij de geestelijke ontwikkeling. Het heeft hier waarneemlijk een lichamelijke uitwerking, vandaar dat het lichamelijke spiegeling genoemd wordt.Een kind dat met 7 jaar zijn astma overwint kan er met 56 jaar weer last van krijgen. De functie van de astma is hier echter totaal anders.Het is goed om op deze wijze naar het schema van uw levensverhaal te kijken en tot onderwerp te laten worden van uw meditaties.

Ik- en Gij-fasen

Het leven houdt een ontwikkeling in, maar zoals bij de meeste processen op aarde is hier tevens sprake van een soort ademhaling, uit en in. Afwisselend drukken wij de wereld om ons heen in, of worden wij er door ingedrukt, ik- en gij-fasen. Deze ademhaling drukt zich uit in de 7-jaarsperioden, 7 jaar ik wordt gevolgd door 7 jaar gij. De periode van 0 tot 7 is een ik-fase, de periode van 7 tot 14 is een gij-fase, enzovoort.We kunnen ons leven nu opnieuw bezien en nagaan of wij gelukkiger zijn in ik-fasen of in gij-fasen. Zo kunnen we ook een voorzichtige voorspelling doen voor de fasen die nog komen gaan.

De 7-jaarsperioden

Van 0 tot 7 jaar

Ik-fase:

De wereld is goed, een basis van veiligheid en geborgenheid. Geen vragen.

Van 35 tot 42 jaar

Gij-fase:

De wereld wordt verrijkt met schoonheid van het individu.

Van 7 tot 14 jaar

Gij-fase:

De wereld is mooi, een staat van verwondering.

Van 28 tot 35 jaar

Ik-fase:

Levensbeschouwing wordt eigen waarheid.

Van 14 tot 21 jaar

Ik-fase:

De wereld is waar, het moet zo zijn.

Van 21 tot 28 jaar

Gij-fase:

Ik-geboorte, het instrument lichaam moet zo gevormd zijn dat het ik gedragen kan worden. Ik wil hier zijn!

Van 42 tot 49 jaar

Ik-fase:

Tevredenheid met het eigen zijn.

Andere ritmen in de biografie

In het hoofdstuk “Beginselen van de astrologie” zullen we komen te spreken over de zogenaamde progressies in de horoscoop. We zullen zien dat de planeten in iemands horoscoop hun baan vervolgen met een snelheid die voor elke planeet min of meer vast ligt. Telkens als een planeet, na een volledige baan door de dierenriem, terug is op de geboortestand, is dit een markering in onze biografie. Het wezen van de planeet geeft aan op welk gebied dit werkzaam is:

Maanknoop: Elke 18 jaar en 7 maanden – Beroep en bestemming
Jupiter: Elke 12 jaar – Wijsheid, harmonie en ordening
Saturnus: Elke 29 jaar en 6 maanden – Geestelijke richting

33 Jaar

Op deze leeftijd krijgen wij te maken met vragen over dood en opstanding, hetgeen alles te maken heeft met het mysterie van Golgotha, de dood en opstanding van Christus.